Beleid bescherming persoonsgegevens – Privacybeleid

(Bijgewerkt: 18/09/2023)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy is een belangrijke zorg voor O’Naturalis Srl, de uitgever van de O’Naturalis website, waarvan het adres is onaturalis.bio, en voor haar partners. We zetten ons in om je persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken in strikte overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van 27 april 2016, algemeen bekend als “GDPR” – voor “General Date Protection Regulation” – of, in het Frans, “RGPD” – voor “Règlement Général sur la Protection des Données”) en de wet, in volledige transparantie. Het doel van deze privacyverklaring is om u uitgebreid te informeren over dit onderwerp en uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. De contractuele voorwaarden die tussen ons van toepassing zijn, blijven ongewijzigd. We nodigen je uit om de tijd te nemen om deze verklaring te lezen, zodat je op de hoogte bent van onze praktijken op dit gebied. Hoofdstuk 6 informeert u over uw rechten (toegang, rectificatie, wissing, bezwaar, beperking van verwerking, etc.) en hoe u deze kunt uitoefenen.

Artikel 1. Definities en reikwijdte van het privacybeleid

1.1. Geldende voorschriften

De bescherming van uw persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), nummer 2016/679 van 27 april 2016, van toepassing in elke lidstaat vanaf 25 mei 2018, en door de wet van 8 december 1992 (bekend als de “Privacywet”) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. We doen er alles aan om onze verplichtingen en uw rechten te respecteren wanneer we uw gegevens moeten verwerken. We doen er alles aan om onze verplichtingen en uw rechten te respecteren wanneer we uw gegevens moeten verwerken.

Voor meer informatie over dit onderwerp raden we de website aan van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Pressestraat 35, 1000 Brussel – +32 (0)2 274 48 00): https: //www.autoriteprotectiondonnees.be/.

1.2. Wat wordt bedoeld met “uw gegevens verwerken” en wie is verantwoordelijk?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of indirect identificeren als een individu (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, geboortedatum, enz.)

Verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet automatisch, met betrekking tot persoonsgegevens.

O’Naturalis srl, met maatschappelijke zetel te Haute Levée 19A, 4970 Stavelot (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij kan uitvoeren in het kader van haar contractuele of commerciële relaties met u of haar partners.

Bijgevolg is O’Naturalis srl uw contactpersoon, evenals die van de toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld de Gegevensbeschermingsautoriteit – https://www.autoriteprotectiondonnees.be), voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in het kader van onze professionele activiteiten.

Voor bepaalde diensten doen we een beroep op gespecialiseerde partners die, afhankelijk van het geval, optreden als onderaannemer. Zij moeten dan onze instructies opvolgen en voldoen aan de GDPR en ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

In andere gevallen zijn deze partners ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking en moeten zij voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op dit gebied.

We zorgen ervoor dat onze partners alleen de gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn om hun deel van het contract uit te voeren.

Voorbeelden van vaste partners van O’Naturalis srl :

Brevo(https://www.brevo.com; e-mailen, transactionele e-mails versturen, CRM database, enz;)

CBC en andere banken (bankoverschrijvingen, financiële transacties) ;

MultiSafepay B.V.(https://www.multisafepay.com), Paypal en andere boekhoud- en vereffeningsinstellingen voor betalingen.

We treden ook op als onderaannemer voor andere bedrijven. In dit geval zijn het deze entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Vervolgens volgen we hun instructies op.

1.3. Wie wordt getroffen?

Dit gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op :

 • alle huidige en potentiële klanten van O’Naturalis srl;
 • alle andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij een transactie met O’Naturalis srl als garant of vertegenwoordiger van onze natuurlijke of rechtspersoon klanten (bijvoorbeeld bedrijfsdirecteuren, agenten, wettelijke vertegenwoordigers, andere contactpersonen).

Juridische entiteiten vallen niet onder ons gegevensbeschermingsbeleid.

 • Om welke gegevens gaat het?

De gegevens waarop dit gegevensbeschermingsbeleid van toepassing is, zijn de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, d.w.z. gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

In de loop van uw interacties met O’Naturalis srl, kunnen we verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens:

 • identificatiegegevens: uw naam, adres, geboortedatum, foto, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres [1], enz.
 • Transactiegegevens: gegevens met betrekking tot uw banktransacties met ons, d.w.z. rekeningnamen en -nummers, communicatie en in het algemeen alle gegevens met betrekking tot een betaling, overboeking, enz. die u aan ons hebt gedaan;
 • gegevens met betrekking tot uw gedrag en gewoonten bij het gebruik van onze kanalen: onze publicaties, onze websites, onze applicaties voor tablets en smartphones, enz;
 • gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses, die u ons direct of indirect meedeelt, bijvoorbeeld via deelname aan onze wedstrijden of evenementen, uw gewoonten op het gebied van televisiekijken, uw hobby’s, enz;
 • gegevens van derden ;
 • gegevens van uw interacties op onze speciale social media-pagina’s.

In overeenstemming met de wet verwerken wij geen gevoelige gegevens, d.w.z. gegevens met betrekking tot :

 • ras of etnische afstamming ;
 • politieke meningen ;
 • religie of overtuigingen ;
 • vakbondslidmaatschap ;
 • genetische eigenschappen ;
 • gezondheid ;
 • seksleven ;
 • strafrechtelijke veroordelingen of aanverwante veiligheidsmaatregelen ;
 • biometrische gegevens.

Artikel 2. Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Sommige van uw gegevens kunnen worden verzameld door O’Naturalis srl :

 • wanneer u een product of dienst bij ons bestelt en, in het algemeen, wanneer u klant wordt van O’Naturalis srl ;
 • wanneer u zich registreert om onze online diensten te gebruiken (telkens wanneer u zich aanmeldt of ze gebruikt);
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;
 • wanneer u onze diensten en producten gebruikt;
 • wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of reageert op onze uitnodigingen (conferenties, trainingen, wedstrijden, enz.);
 • wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die tot uw beschikking staan;
 • wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of doorgegeven door :
  • bevoegde derden (bedrijven die behoren tot onze Groep, commerciële partners, enz.
  • professionele gegevensverstrekkers;

We zorgen ervoor dat we uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voor het verzamelen van gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van een contract tussen u en ons (verkoop van goederen of diensten, enz.).

Sommige van de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, zijn essentieel voor ons om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verzamelen. Afhankelijk van het type persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor we deze verwerken, kunnen we, als u weigert deze te verstrekken, mogelijk niet aan onze contractuele verplichtingen voldoen of, in extreme gevallen, onze relatie met u voortzetten.

Artikel 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor het beoogde doel.

3.1. In het algemeen gebruiken we uw persoonlijke gegevens ofwel :

 • wanneer we uw toestemming hebben verkregen ;
 • als onderdeel van
 • uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen ;
 • om te voldoen aan alle wettelijke en regelgevende bepalingen waaraan wij onderworpen zijn; of
 • om redenen van legitiem belang van O’Naturalis srl. Wanneer we dit type verwerking uitvoeren, zorgen we ervoor dat het evenwicht tussen dit legitieme belang en het respect voor uw privacy behouden blijft.

3.2. Hieronder vind je een concretere uitleg van onze doelstellingen:

 • het beheren van uw bestellingen voor producten en/of diensten (het aanmaken van een bestelling, het beheren van leverings- en factuuradressen, het verzenden van uitnodigingen tot betaling, afleverbonnen en facturen, het leveren van de bestelde goederen of het uitvoeren van de bestelde diensten, enz;)
 • bewijs van transacties (bijv. een bestelling, inschrijving voor een nieuwsbrief, registratie voor een bezoek, conferentie of training, het openen van een incassomachtiging, enz;)
 • preventie van misbruik en fraude :
 • we verwerken en beheren contact- en beveiligingsgegevens (wachtwoord, authenticatiesleutel met “tweede factor”, enz.) om de transacties en communicatie via onze externe kanalen te valideren, te controleren en te beveiligen;
 • We gebruiken beveiligingscookies op onze websites.
 • levering van diensten en producten met behulp van onderaannemers (bijv. MultiSafepay B.V. voor internettransacties, bpost voor distributie);
 • het trainen van ons personeel door bepaalde telefoongesprekken met onze werknemers en partners op te nemen;
 • het monitoren van onze activiteiten (het meten van verkopen, aantal afspraken, aantal telefoontjes, bezoeken aan onze website, aantal geopende e-mails, enz;)
 • het verbeteren van onze bestaande producten en diensten (of die in ontwikkeling zijn) door middel van enquêtes, statistieken, tests en opmerkingen van klanten en niet-klanten die rechtstreeks naar ons worden verzonden of op onze YouTube-, Twitter- en Facebook-pagina’s worden geplaatst;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de individuele dienstverlening aan onze klanten :
 • We segmenteren onze klanten om hen de meest geschikte service te kunnen bieden. Deze segmentatie omvat voorkeuren op het gebied van cosmeticagebruik;
 • we houden rekening met uw voorkeuren wat betreft communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, enz.);
 • We herzien de frequentie van onze contacten met u om ze te beperken tot een redelijk aantal;
 • direct marketing met betrekking tot het publiceren van producten, diensten of andere producten die wij promoten of die worden gepromoot door partnerbedrijven van O’Naturalis srl.

3.3. Om u producten en diensten aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd,

 • we analyseren je gedrag in verschillende kanalen (openen van e-mails, berichten op Messenger, bezoek aan onze website, etc.) om je voorkeuren af te leiden (bijvoorbeeld het meest gebruikte kanaal) en hiermee rekening te houden bij het personaliseren van informatie, bezochte webpagina’s en online reclame;
 • we analyseren uw potentiële behoeften met betrekking tot het gebruik van een product of dienst om ons aanbod van producten, diensten of inhoud te optimaliseren;
 • we beoordelen uw interesse in een product of dienst op basis van bepaalde kenmerken die binnen het klantenbestand zijn geïdentificeerd. Dit omvat de ontwikkeling van voorspellende modellen die gebruik maken van geanonimiseerde gegevens van eerdere kopers van dezelfde producten en diensten om te bepalen welke aanbiedingen u waarschijnlijk interesseren;
 • wij verbeteren het gebruik van de communicatiemiddelen en -kanalen die u ter beschikking worden gesteld door bepaalde gegevens waarover wij beschikken (voornaam, achternaam, adres, enz.) automatisch aan te vullen of te corrigeren en u vervolgens te vragen deze te bevestigen;
 • we houden rekening met signalen die u indirect achterlaat over een bepaalde dienst of een bepaald product, bijvoorbeeld wanneer u meedoet aan een wedstrijd of een evenement met betrekking tot die dienst of dat product;
 • we contact met je opnemen als je een onafgemaakte bestelling plaatst op een van onze websites;
 • we sturen u gepersonaliseerde informatie na de hierboven beschreven verwerking.

Artikel 4. Toegang tot uw persoonlijke gegevens en overdracht aan derden

Wij staan toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen toe aan die personen voor wie het noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk, binnen het strikte kader van de gegevensverwerking gedefinieerd en besteld door O’Naturalis srl.

Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan onze werknemers, aan met ons verbonden ondernemingen en aan ondernemingen van de groep waartoe wij behoren, voor de onder punt 3 genoemde doeleinden. Wij geven uw gegevens alleen voor commercieel gebruik door aan derden buiten O’Naturalis srl met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken doen we een beroep op gespecialiseerde partners die optreden als onderaannemers. We geven hen alleen de informatie die ze nodig hebben om de service te verlenen en vragen hen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle derde partijen waarmee we samenwerken de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens waarborgen. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld toegankelijk maken voor derden die ons assisteren en ons helpen IT- en opslagdiensten te leveren (platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en technische ondersteuningsdiensten).

Met betrekking tot internationale overdrachten zorgen we er altijd voor dat we je persoonlijke gegevens beschermen op het beveiligingsniveau dat wordt vereist door de GDPR. Als we uw gegevens moeten overdragen buiten de Europese Unie, naar een land dat dit beschermingsniveau niet garandeert, versterken we de IT-beveiliging en voegen we passende contractuele clausules toe om de bescherming te vergroten. We zullen ook de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte stellen.

Artikel 5. Hoe beschermen we uw gegevens?

De beperkingen op de toegang tot uw gegevens, gespecificeerd in punt 4, beperken de toegang tot bevoegde personen, en alleen in het kader van hun taken, binnen het strikte kader van de doeleinden van de verwerking gedefinieerd door O’Naturalis srl.

We hebben technische maatregelen genomen zoals gegevenscodering, bescherming van onze computernetwerken, strikt beheer van wachtwoorden en toegangsrechten tot computerbronnen en sterke SSL-certificaten voor onze websites en toepassingen op het internet. Deze bronnen worden regelmatig beoordeeld en bijgewerkt.

Hier zijn een paar tips om je gegevens veilig te houden:

 • Probeer altijd het meest recente besturingssysteem op je computer te gebruiken. Verander wanneer de leverancier niet langer updates en ondersteuning levert voor een bepaald besturingssysteem.
 • Zorg ervoor dat je alle (beveiligings)updates van je besturingssysteem uitvoert. Je kunt de procedure ook automatiseren.
 • Gebruik altijd de meest recente versie van je browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox, etc.). Voer ook hier systematisch alle beveiligingsupdates uit.
 • Zorg ervoor dat er een firewall is geactiveerd op je computer zodat je de inkomende en uitgaande informatiestromen altijd kunt controleren.
 • Installeer een degelijk antivirusprogramma op je computer. Virussen kunnen je computer ernstig beschadigen. Ze kunnen ook de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens aantasten. Zorg ervoor dat je altijd je antivirussoftware bijwerkt, bij voorkeur elke keer dat je inlogt.
 • Geef virussen geen kans om je computer te bereiken. Ga om online te kopen alleen naar de sites van bekende, betrouwbare aanbieders. Vermijd sites of netwerken die programma’s, muziek, films, enz. illegaal uitzenden.
 • Vergeet niet om regelmatig volledige scans van je computer uit te voeren met een volledig bijgewerkte antivirussoftware.
 • Beveilig je draadloze verbinding (WiFi), bij voorkeur met een WPA2-sleutel.
 • Als je apparaat een paar seconden inactief blijft, wordt het toetsenbord automatisch vergrendeld en heb je een pincode nodig om het daarna te ontgrendelen. Gebruik geen termen of cijfers die te voor de hand liggend zijn, combineer genoeg cijfers en letters…
 • Laat uw apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Onze websites kunnen soms links bevatten naar websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet binnen het bereik van deze privacyverklaring vallen. We raden je daarom aan hun beleid voor de bescherming van persoonsgegevens zorgvuldig te lezen om te weten te komen hoe zij jouw privacy respecteren.

Artikel 6. Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

De Verordening Gegevensbescherming definieert expliciet uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk 3 van de GDPR, getiteld “Rechten van de betrokkene” en in het bijzonder de artikelen 15 tot en met 23):

6.1. Recht op toegang

U heeft het recht om van O’Naturalis srl een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door haar worden verwerkt. Wanneer O’Naturalis srl uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u ons vragen om:

 • of we uw persoonlijke gegevens wel of niet verwerken;
 • voor welke doeleinden we ze verwerken;
 • welke categorieën gegevens worden verwerkt ;
 • aan welke categorieën ontvangers ze worden gecommuniceerd;
 • de oorsprong van de verwerkte gegevens;
 • de logica achter de geautomatiseerde verwerking van sommige van uw persoonlijke gegevens.

6.2. Recht op correctie

Als u merkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren. In bepaalde zeer specifieke gevallen staat de wet ook toe dat ze worden verwijderd of verboden (zie artikel 17 van de GDPR).

Om je gegevens zo actueel mogelijk te houden, vragen we je om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van telefoonnummer of e-mailadres).

6.3. Recht op wissen of vergeten

In bepaalde gevallen hebt U het recht om Uw persoonlijke gegevens te laten wissen of verwijderen. Dit is geen absoluut recht, aangezien we verplicht kunnen zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren om wettelijke of legitieme redenen.

6.4. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Dit betekent dat we uw gegevens alleen kunnen blijven opslaan, maar ze niet kunnen gebruiken. Dit recht is van toepassing in specifieke omstandigheden waarin de RGPD voorziet, namelijk:

 • als u de juistheid betwist van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. In dit geval zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt blijven tot de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze legitieme belangen. U kunt verzoeken om de gegevens te beperken terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens verifiëren;
 • wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt, maar u liever hebt dat wij de verwerking beperken dan dat wij ze verwijderen;
 • wanneer we uw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken, maar dit nog wel nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

6.5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonlijke gegevens die wij mogelijk willen uitvoeren. U hebt met name het recht om zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Dit recht kan echter alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgeoefend:

Je aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn.

Behalve in het geval van verzet tegen direct marketing, moet u ernstige en legitieme redenen hebben die verband houden met uw specifieke situatie om bezwaar te maken tegen de verwerking. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar mogen de gegevens in kwestie niet langer worden verwerkt.

U kunt echter geen bezwaar maken tegen noodzakelijke verwerking:

 • de uitvoering van een met u gesloten contract of de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen; of
 • de naleving van alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Zelfs als we het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we u om specifieke toestemming vragen om elektronische post (e-mail, sms, enz.) te gebruiken voor reclamedoeleinden.

Voor het versturen van commerciële berichten per sms of e-mail over producten die geen verband houden met producten die u al in uw bezit hebt, vragen we u systematisch om uw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je beslissing op elk moment wijzigen door te reageren op de sms’jes of e-mails die worden verstuurd.

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële voorstellen per post of telefoon.

We behouden ons echter het recht voor om contact met u te blijven opnemen via e-mail, telefoon, post of andere middelen, als onderdeel van de uitvoering van uw contract of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

6.6. Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken nadat u deze hebt gegeven.

6.7. Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Alle verzoeken moeten schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden verzonden naar :

O’Naturalis srl
Haute Levée 19A
4970 Stavelot (België)

Of per e-mail naar: privacy@onaturalis.bio

In het geval van een verzoek per e-mail, is het mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden, dat O’Naturalis srl u vraagt om aanvullende informatie per post.

In geval van een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming om een verzoek tot bemiddeling in te dienen of een klacht in te dienen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35
1000 Brussel (België)
Tel. : +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: https: //www.autoriteprotectiondonnees.be/.

Artikel 7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Als algemene regel geldt dat we uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In het geval van een bestelling van goederen of diensten worden uw gegevens gedurende twee jaar na het einde van het contract bewaard voor bewijs- en marketingdoeleinden. Gegevens met betrekking tot prospects worden maximaal één jaar bewaard, afhankelijk van de projectcyclus waarvoor ze zijn verzameld.

Aan het einde van deze bewaarperiode worden uw gegevens uit onze verwerkingssystemen verwijderd.

Uw gegevens kunnen echter voor een langere periode worden gearchiveerd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen), ten behoeve van wettig bewijs, op uw verzoek in verband met de uitoefening van uw rechten om de verwerking te beperken, ten behoeve van controle door een bevoegde instantie (bijvoorbeeld de belastingdienst, de gegevensbeschermingsautoriteit), voor interne auditdoeleinden, etc. De lengte van de archiveringsperiode varieert per geval en kan soms lang zijn. In dat geval zijn uw gegevens niet langer toegankelijk voor operationele en marketingdoeleinden.

Artikel 8. Uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties

Wat betreft onze website: als u geen klant bent en een van onze websites bezoekt, accepteert u dat we de gegevens gebruiken die worden gegenereerd als onderdeel van dit bezoek. Raadpleeg voor meer informatie de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze websites.

Naast de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft wanneer u de site gebruikt, gebruiken we de volgende technologische middelen om gegevens te verzamelen:

Artikel 9. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door de server van onze bank naar de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt gestuurd en dat uw browse-apparaat identificeert.

We gebruiken met name functionele en comfort cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Andere technologische middelen

Naast cookies gebruiken we soms ook andere technologische middelen voor statistische doeleinden. Webbakens of actietags tellen bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze website of applicaties heeft bezocht nadat ze onze reclame op een site van een derde partij hebben gezien. Het enige doel van deze tags is om het succes van onze reclamecampagnes te evalueren en niet om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Artikel 10. Hoe kan ik op de hoogte blijven van wijzigingen in deze geheimhoudingsverklaring?

In een veranderende wereld waar technologieën voortdurend evolueren, kan deze verklaring van vertrouwelijkheid onderhevig zijn aan wijzigingen. We nodigen u uit om de laatste online versie van deze verklaring te raadplegen en we zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Laatste update: 14 maart 2022

Artikel 11. Gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke:

O’Naturalis srl
Rue Henri Massange 12
4970 Stavelot (België)
Bedrijfsnummer : BE0782.698.344
Tel. : +32 80 770 422
E-mail: privacy@onaturalis.bio

[1] Het IP-adres is het nummer dat elke computer identificeert die verbonden is met het internet.

Logo de la Semaine de la Cosmétique BIO 2024
Sluit

Vier de Franse Week van de Biologische Cosmetica

Choose your gift!

Kies uw

CADEAU!

Plus: 15% korting op onze cosmetica tot en met 7 april.

Kies uw

CADEAU!

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen
0